Víte že...

 • grafologie je v jádru stejně stará jako písmo samo?
 • každý člověk je více méně grafologem, písmo hodnotí?
 • jedinečnost písma tkví v jedinečnosti konkrétního člověka?
 • psaní se účastní kolem 500 svalů?
 • psací pohyby jsou řízeny pokyny mozkových center, ne svaly rukou?
 • rukopis = mozkopis, v písmu se projevuje i naše podvědomí?
 • grafologii je možné přirovnat k rentgenovému snímku osobnosti?
 • v písmu se odrážejí životní osudy člověka, víra v sebe, víra v druhé?
 • na sebe něco prozradíte už tím, čím píšete?
 • text pisatele prozrazuje jaký je a podpis, jak by chtěl být viděn ostatními?
 • existuje soulad mezi tím „co“ pisatel píše a „jak“ to píše?
 • ten, kdo grafologii „nevěří“ obyčejně skrývá problémy, které nechce řešit?
 • promyšlenou změnou rukopisu můžete změnit ty vlastnosti, které vám ztrpčují život?
 • grafologie klade vysoké nároky na osobnost diagnostika – grafologa?
  Vybírejte dobře!

  „Nijakým způsobem nemůže člověk projevit sílu ducha svého, než-li že přispěje k vývoji jiných tak, aby sami žili podle vlastního svobodného poznání.“

  B. Spinosa

 • mimochodem, víte že osobitý „škrabopis“ znamená zajímavou osobnost?

Kocour