Případy z praxe

Důvody vytváření grafologických rozborů osobnosti.

Otázky:
 • hledám životní cíl, smysl života
 • něco mi chybí, mám pocit nenaplněnosti života
 • proč nemám úspěch v povolání, podnikání apod.?
 • nezapadám do kolektivu, cítím se mimo
 • hodím se na nabízenou funkci?
 • mám začít podnikat, bojím se, že to nezvládnu
 • hledám práci, na co mám lepší schopnosti?
 • mám předpoklady na nabízenou rekvalifikaci?
 • inzeráty – hodí se ke mně tento partner?
 • nemohu nalézt životního partnera
 • rozvádím se, kde je chyba?
 • mám zdravotní problémy bez fyzické příčiny
 • kdo psal anonymy, hrozí mi nebezpečí?
 • kdo falšoval podpis na zakázce, smlouvě
 • nepamatuji se, že jsem to podepsal, je to můj podpis?
 • jak mám změnit písmo, abych lépe navazoval/a kontakt s ostatními?
 • jak mám změnit písmo, abych měl/a větší sebedůvěru, jistotu?