Co potřebuji k rozboru
  • originál rukopisu, nejméně A4, lépe bez linek, podpis autora
  • věk, pohlaví
  • vzdělání, zaměstnání
  • pravorukost či levorukost
  • fyzické či psychické onemocnění, které by mohlo písmo ovlivňovat

Cena grafologického rozboru dohodou.